03/10/2023

Thairestaurant

Review By Admin Tan เสน่ห์ของอาหารไทย เลื่องลือไปทั่วโลก แต่คนไทยเองบางทีก็ลืมนึกถึงอาหารไทย อิงแอบไปกับการลิ้มลองอาหารนานาชาติ แต่คนต่างชาติกลับนิยมชมชอบอาหารไทยเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ DayBy DayStory ซึ่งก็ชื่นชอบอาหารไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้รับการเชิญชวนให้ย้อนยุคไปทานอาหารไทยแท้...