02/06/2023

Day: March 26, 2023

Spread the love      โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก หนึ่งในโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Global Civic Sharing และโค้ชเช เพื่อลดการบูลลี่และความรุนแรงในโรงเรียน ปัญหาความรุนแรงและการรังแกยังคงเป็นปัญหาที่พบในสถานศึกษาทั่วโลกและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หลายภาคส่วนจึงหันมาให้ความสำคัญและมุ่งบรรเทาปัญหานี้...