04/08/2021

DAYBYDAYSTORY

https://www.daybydaystory.com

Day: July 16, 2021

จากธรรมชาติ…มวลดอกไม้สดสู่น้ำหอมอันแสนพิเศษ กลิ่นหอมระเหยของใบ้ไม้และพันธุ์ไม้หนึ่งพันและหนึ่งช่อดอกไม้…ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องปฎิบัติการของโคลเอ้ ในบ้านของโคลเอ้หลังนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งความหอม สร้างสรรค์อยู่ภายในห้องปฎิบัติการแห่งความฝัน ก่อเกิดเป็นน้ำหอมทั้งหมด 9กลิ่น ประกอบไปด้วยน้ำหอมที่มีชื่อมาจากดอกไม้ต่างๆ ความพิเศษของน้ำหอมทั้ง 9กลิ่นนี้ สามารถทวีความหอมด้วยการฉีดผสมคู่กัน หรืออาจจะเพิ่มดีกรีด้วยการผสานความหอมถึง 3กลิ่น เกิดเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากันอย่างลงตัว...