04/08/2021

DAYBYDAYSTORY

https://www.daybydaystory.com

Day: July 15, 2021

1 min read
บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม โดยมีเป้าหมายเพื่อการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพสารสกัดจากพืชกระท่อม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดงานการประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยมีนายโกศล...