ประกวดภาพวาดMy Best Mom “แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน” ณ หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซนเตอร์

Spread the love

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลในการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน ” ณ หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. พร้อมกับมีการจัดงานนิทรรศการประกวดภาพวาด ของเด็กนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา ที่เข้ารอบแรกจำนวน 180 ภาพ

สำหรับการจัดงานนิทรรศการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ SKYMED NEWGEN เป็นโครงการของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการจัดมอบรางวัลสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลที่  1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ และรางวัล Popular Vote พร้อมใบประกาศนียบัตร และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านศิลปะ

ซึ่งคณะกรรมการในการตัดสินผลรางวัลในครั้งนี้เป็นศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ รายชื่อกรรมการตัดสินภาพ อาจารย์มงคล ไชยวงศ์ ,อาจารย์เชาว์  ชุมลาภ, อาจารย์ถิรภาพ อาจสงคราม, อาจารย์ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์, อาจารย์ไมตรี โพธิ์ราช, อาจารย์ชิงชัย อุดมเจริญ, คุณลักขณา  จำปา พร้อมกันนี้ได้เชิญ อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และ เปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย ” เป็นงานแสดงผลงานประเภทต่างๆ ของเหล่าศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยระดับชั้นแนวหน้า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา