29/09/2023

ในนามบริษัท Dermatect (Thailand ) The Skin Doctors โดยผู้บริหารคุณปานทิพย์ กัลยวิมล CEO และคุณณัฐชรัตน์ พลรบ ผู้บริหารสายงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนการทำงานและร่วมผลักดันบทบาทของสตรี ร่วมกับ UN Women

โดยประธานในพิธีท่านฑูต UN Women ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ร่วมงาน และได้รับเกียรติ์จาก ดร.กฤติกา คงสมพงษ์ ขึ้นกล่าวบทความสร้างแรงบันดาลใจที่ทรงพลัง ถ่ายทอดบทบาทการเป็นสตรีในทุกมิติ ณ. ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรม แอทธินี ถนนวิทยุ เมื่อ เร็วๆนี้ บอลลูม โรงแรม แอทธินี ถนนวิทยุ เมื่อ เร็วๆนี้