04/10/2023

SmartCity

วันนี้ ( 12 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “บ้านฉาง...