03/10/2023

FromTheHeart

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย “ขอบคุณที่ร่วมทาง” บทเพลงส่งต่อกำลังใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับศักยภาพ การดำเนินชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญา โดยตั้งใจเผยแพร่ความเข้าใจผ่านตัวแทนนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยวัยต่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่นของครอบครัว...