ETDA จัดประลองไอเดียแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน พุ่งเป้าสร้างพลังดิจิทัลให้คนไทย

Apisara

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.)หรือETDA(เอ็ตด้า)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อ จัดการแข่งขัน โครงการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน (Business Pitching) ในกิจกรรม “Craft Idea” สร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลร่วมส่งไอเดียเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซพาสินค้าบริการชุมชนสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการ Business Pitching เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 จากการจัดโครงการ บิสซิเนส แฮกกาธอน (Business Hackathon) ในกิจกรรม “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์” เมื่อปี พ.ศ.2564 ที่เฟ้นหาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่วนปีนี้จากการเปิดรับสมัครใน โครงการ Business Pitching ในกิจกรรม “Craft Idea” สร้างสรรค์ธุรกิจ ออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน กิจกรรมนี้จะเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ โดยรับสมัครเป็นทีม มีสมาชิกในทีมจำนวน 3 คน ไม่จำกัดเพศ ที่อายุระหว่าง 18-36 […]

Spread the love