บทความสุขภาพ Precision Cancer Medicine มีความสำคัญกับคนไทยอย่างไร

Apisara

หลังจากได้ทราบกันในเบื้องต้นถึงแนวทางการตรวจด้วยเทคโนโลยี  Precision  Cancer Medicine (การเลือกวิธีการรักษามะเร็งที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบจำเพาะบุคคล) จะทำให้รู้จักกลไกของโรคมากขึ้น นำไปสู่การลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดตามมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็น ลดการเกิดผลข้างเคียงในผู้ป่วยบางราย รวมไปถึงสามารถทำให้เกิดการพัฒนาตัวยาใหม่ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลคนป่วย ที่สำคัญคือทำให้เกิดการใช้ยาให้ถูกคน ถูกโรค และ ถูกเวลา ในอดีตราว 10 ปีก่อน การถอดรหัสพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี  Precision Cancer  Medicine ต้องใช้เงินในการตรวจจำนวนมหาศาลประมาณหลักพันล้านเหรียญต่อคน แต่ปัจจุบันในต่างประเทศมีการตรวจด้วยเทคโนโลยี Precision Medicine มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายการตรวจต่อคนลดลงเหลือเพียง 1,000-2,000 เหรียญ ไม่เพียงค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ในทางการแพทย์ยังจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาในจำนวนมากขึ้น และสามารถทำการรักษาได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย ทว่าการตรวจ Precision Cancer Medicine ที่นำมาใช้กับการตรวจโรคมะเร็ง โดยเฉพาะในประเทศไทยยังพบข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย ทั้งระยะเวลารอคอยผลการตรวจ เนื่องจากต้องมีการส่งไปตรวจยังศูนย์แลปในต่างประเทศ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นข้อจำกัดทางด้านการรับรู้ของทั้งตัวผู้เข้ารับการรักษาเองก็ดี รวมไปถึงคนรอบข้างผู้เข้ารับการรักษา จึงทำให้ประเทศไทยมีสถิติการตรวจ  Precision Cancer Medicine ทั้งประเทศรวมกันประมาณ 500-600 คนต่อปี ส่งผลต่อการเก็บสถิติข้อมูลที่จะนำมาใช้นั้นยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะนำมาเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลได้ดี และนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ไทยมากยิ่งขึ้น Precision Cancer Medicine กับคนไทย ถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยี Precision Cancer Medicine ยังไม่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนัก ซึ่งในทางตรงกันข้ามจำนวนผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงจำนวนการสูญเสียก็มากขึ้นตามไปด้วย จุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดตัวเลขผู้ป่วยและผู้สูญเสีย […]

Spread the love