18/06/2021

DAYBYDAYSTORY

https://www.daybydaystory.com

Day: June 8, 2021

ใครอยู่ย่านลำลูกกา ปทุมธานี หรือขับรถเที่ยว ผ่านไปแถวนั้น แวะเวียนมาอร่อยกับเตี๋ยวเรืออยุธยา ยี่ห้อเก่าแก่อำแดงพัน สูตรอร่อยติดลิ้น จากรุ่นยายสู่รุ่นแม่ มาถึงรุ่นหลาน บรรยากาศโปร่งโล่งสบาย ทั้งโซนห้องแอร์ และโซนเอ้าท์ดอร์ พร้อมความอร่อยที่ไม่เคยรอใครในย่านนี้ คุณเก๋ซึ่งเป็นรุ่นหลาน...