30/09/2023

WarnerMedia

กรุงเทพฯ: 5 มีนาคม 2564 – วอร์เนอร์มีเดีย (WarnerMedia) ประกาศเตรียมสร้าง Forbidden ซีรีส์แนวระทึกขวัญเรื่องใหม่ มีทั้งหมด 8 ตอน พร้อมเริ่มถ่ายทำแล้วในประเทศไทย...