29/09/2023

Uptoyoursoul

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจมางานแสดงภาพวาด “อาหนู-สุรศักดิ์” (คุณพ่อแกงส้ม เดอะสตาร์) นักแสดงรุ่นใหญ่ซึ่งจัดงานแสดงภาพวาด พร้อมจำหน่าย นำเงินช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ ในงาน UP TO YOUR SOUL จัดขึ้นในวันที่ 15...