29/09/2023

ความงาม

เทรนด์ด้านศาสตร์ชะลอวัยกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่นอกจากจะเป็นที่ยอมรับด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก (Medical Hub) แล้ว ยังถูกจับตาในด้านการเป็น Wellness Destination ระดับโลกอีกด้วย กระบวนการรักษาที่ถูกพูดถึงในวงกว้างในช่วงปีที่ผ่านมา คือการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อการกระตุ้นฟื้นฟูร่างกายในระดับเซลล์ เช่นเครื่อง ‘Weber...