30/09/2023

OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา “Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 “OKMD Book Cover Award 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัด โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน

และคอนเซ็ปในปีนี้ก็คือ Love at First Sight คนเรามักตกหลุมรักจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน หนังสือก็เป็นเช่นนั้น เรามักเลือกหยิบหนังสือโดยดูจาก ‘หน้าปก’ ของหนังสือเป็นหลัก นั่นเป็นเพราะผู้ออกแบบปกหนังสือ ได้รวบรวมสรรพความรู้ทั้งหมด ทั้งเนื้อหาในหนังสือ และศิลปะในการออกแบบ ใช้สี จัดวางองค์ประกอบ เพื่อกลั่นหนังสือทั้งเล่มออกมา ‘สื่อสาร’ กับผู้อ่าน นั่นคือภาพปก จึงไม่ต้องสงสัยเลย ว่าเพราะเหตุใด การออกแบบปกหนังสือจึงสำคัญอย่างมาก ปกหนังสือไม่ได้เป็นเพียงปก แต่คือ ‘การสื่อสาร’ หนังสือทั้งเล่มด้วยภาพเพียงภาพเดียวให้ต้องตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่กำหนดไว้  Love at First Sight จึงเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้

ภายในงานฯ นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ประธานจัดงาน ขี้น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ โดยครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติขึ้นมอบโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 พร้อมกิจกรรมการเสวนาจากเหล่าผู้ชนะการประกวดในหัวข้อ Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “เป็นการดีที่สังคมไทยจะได้เล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน ผ่านเวทีแห่งโอกาสนี้ สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือล้วนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน โดยการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ การอ่านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ OKMD และ PUBAT ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งครั้งนี้ OKMD ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ มีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ เข้าร่วมการประกวด เพื่อได้รับการเชิดชูและรับรู้จากประชาชนเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านครับ และในทศวรรษที่ 2 ของการก่อตั้ง เรามีความคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรนำในการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญารูปแบบใหม่ เพื่อเป็นช่องทางแสวงหาความรู้ ทักษะ โอกาส และการมีส่วนร่วมของสังคมอุดมปัญญาและเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ” 

โดยในปีนี้ ยังได้เสียงตอบรับจากสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 248 ปก ซึ่งผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

1.รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) : ปกหนังสือสวย งามวิจิตรในสไตล์ไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่ หนังสือ: วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย สำนักพิมพ์: มติชน   ผู้ออกแบบ: ณัฐชญาภรณ์ บุญมี

2.รางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) : ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 45 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่ หนังสือ: ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน สำนักพิมพ์: Bibli  ผู้ออกแบบ: จิรณรงค์ วงษ์สุนทร (jiranarong)

3.รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) : ปกหนังสือสวยโดดเด่นบนแผง สะกดทุกสายตาให้เปิดอ่าน พลิกเล่มดู จนกระทั่งซื้อกลับบ้าน หรือแม้จะไม่ซื้อกลับบ้าน ก็ตาตรึงใจไปแสนนาน เข้าประกวดทั้งสิ้น 77 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่ หนังสือ: Sasi’s Mini Sketch Book JAPAN  สำนักพิมพ์: ฟูลสต๊อป  ผู้ออกแบบ: ศศิ และ Fullstop

4.รางวัล Cool Creative (สร้างสรรค์สุดคูล) : ปกหนังสือเด่น เท่อย่างมีสไตล์ ด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู เข้าประกวดทั้งสิ้น  62 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่ หนังสือ: ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ สำนักพิมพ์: Illuminations Editions  ผู้ออกแบบ: rabbithood studio

5.รางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) : ปกหนังสือที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสมสำหรับ กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่ หนังสือ: ความจำยาวของปู่ขี้ลืม สำนักพิมพ์: ห้องเรียน  ผู้ออกแบบ: ลลนา มนัสสิริเกียรติ

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ได้ทางเว็บไซต์ :  www.okmd.or.th    เฟซบุ๊ค  :  www.facebook.com/OKMDInspire