โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก หนึ่งในโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมซัมซุงประกันชีวิต Global Civic Sharing &โค้ชเช เพื่อลดการบูลลี่&ความรุนแรงในโรงเรียน

Apisara

โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก หนึ่งในโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Global Civic Sharing และโค้ชเช เพื่อลดการบูลลี่และความรุนแรงในโรงเรียน ปัญหาความรุนแรงและการรังแกยังคงเป็นปัญหาที่พบในสถานศึกษาทั่วโลกและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หลายภาคส่วนจึงหันมาให้ความสำคัญและมุ่งบรรเทาปัญหานี้ “โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully” ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลนิธิรักษ์ไทย คณะผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านองค์กร Global Civic Sharing จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งโครงการมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปี (ตั้งแต่เมษายน 2564 –  มีนาคม 2566) ทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการโดยการจัดงานฮีโร่เทควันโดยุติการรังแกในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น […]

Spread the love

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ควรทำหรือไม่ ให้ความคุ้มครองโรคอะไรบ้าง

Apisara

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไรประกันโรคร้ายแรงเป็นการประกันที่จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงตามกลุ่มโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันโรคร้ายแรงจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเพื่อให้นำเงินไปใช้ในการรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่เวลาที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเงินก้อน ไม่ใช่การจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี โรคร้าย หมายถึงอะไรโรคร้ายหมายถึงกลุ่มของโรคที่มีอาการรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยโดยมีคุณภาพชีวิตลดลง เพื่อรักษาโรคร้ายแรงจะต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางและต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเฉพาะด้านที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน เป็นตัวอย่างเช่น กลุ่มโรคมะเร็ง โรคสมอง โรคหัวใจ และโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น โรคมะเร็งทุกระยะ ภาวะเลือดไหลจากไขกระดูก ที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ ภาวะตับอ่อนที่มีเนื้อตายเฉียบพลัน การใส่ตะแกงกรองลิ่มเลือด การฟื้นฟูทางเดินน้ำดี โรคลูพัส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรง , ปานกลาง การปลูกถ่ายลำไส้เล็ก หรือ การปลูกถ่ายกระจกตา โรคแรงดันปอดสูงแบบทุติยภูมิ โรคหนังแข็งชนิดลุกลามระยะแรก โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด่งกี่ แผลไหม้ฉกรรจ์ชนิดรุนแรงน้อย การสูญเสียการได้ยินบางส่วน การผ่าตัดภาวะโพรง Cavmous อุดตัน ภาวะการสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อโคนขาหนึ่งข้าง อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง โรคระบบประสาทมัลลิเพิงสะเคลอโรสิสระยะแรก โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษา การผ่าตัดเลือดคลั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง โรคหลอดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยขดลวดดามไว้ คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น ●โรคมะเร็งทุกระยะ ●ภาวะเลือดไหลจากไขกระดูก ที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ ●ภาวะตับอ่อนที่มีเนื้อตายเฉียบพลัน ●การใส่ตะแกงกรองลิ่มเลือด ●การฟื้นฟูทางเดินน้ำดี […]

Spread the love

มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 2023 (International Women’s Day 2023)

Apisara

มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และพันธมิตรภาคธุรกิจเป็นภาคีในการจัดงานวันสตรีสากล (International Women’s Day 2023) โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเสริมสร้างพลังผู้หญิงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Women Empowerment and Sustainable Development) การสร้างความเท่าเทียม และ ยุติความรุนแรง (Gender Equality and Stop Violence) ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ลานควอเทียร์อเวนิว ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 10:00-20:00 น. ในการนี้มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ คุณอรธิรา  ภาคสุวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส […]

Spread the love

มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกฯ นำทีมปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรม“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

Apisara

มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย นำทีมศิลปินสร้างงานศิลป์ เพื่อปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรมกลางใจเมือง “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน” นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานคับคั่ง ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection – Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก ร่วมนำทีมศิลปินและนักปฏิรูปคนดัง รังสรรค์ผลงานศิลปะ 4 ศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ จัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่ และคน เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะไก่ ซึ่งมีการบริโภคเป็นจำนวนมหาศาล รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ เพื่อความยั่งยืนของระบบอาหารที่เกื้อกูลกันของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ และผลงานบางส่วนจะนำไปจัดแสดงต่อภายในหอศิลปกรุงเทพฯ […]

Spread the love

พานาซี เมดิคอลฯ เปิดบริการ QRS เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทางเลือกใหม่ ช่วยฟื้นฟูปัญหาปัสสาวะเล็ด&เสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยไม่ต้องผ่าตัด

Apisara

พานาซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการ QRS เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทางเลือกใหม่ ช่วยฟื้นฟูปัญหาปัสสาวะเล็ดและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยไม่ต้องผ่าตัด “แม่โอ๋ ธนภรณ์ เวชสุภาพร” เป็นหนึ่งผู้ใช้บริการเครื่อง QRS PelviCenter เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน “คุณเฮเลน ศรีเทพ” เป็นหนึ่งผู้ใช้บริการเครื่อง QRS PelviCenter เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน เช่นกัน ปัญหาปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด หรือปัสสาวะเล็ด กระปริบกระปอย เป็นปัญหากวนใจสำหรับผู้สูงวัยทุกคน เพราะเมื่ออายุมากขึ้น กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งทำหน้าที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระหย่อนหยาน เพราะเราไม่สามารถบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้เหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้เหมือนเดิม แต่วันนี้เรามีเครื่องช่วยบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 20 นาที เท่ากับฝึกขมิบ 17,000 ครั้ง สามารถช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด! พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำด้านการรักษาด้วยเซลล์บำบัดและการดูแลสุขภาพเชิงลึกถึงระดับเซลล์เพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ เช่น เบาหวาน ความดัน […]

Spread the love

รฟฟสายสีแดง ฉลองวันเด็ก 2566 สุดพิเศษ แจกไอศกรีม 13 สถานี & ร่วมสนุกโพสต์ภาพในวัยเด็กสุดน่ารัก ลุ้นรับของรางวัลกว่า 30 รางวัล

Apisara

รถไฟฟ้าสายสีแดง ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2566 สุดพิเศษทั้ง “ออฟไลน์-ออนไลน์” แจกไอศกรีม 13 สถานีและให้ผู้โดยสารร่วมสนุกโพสต์ภาพในวัยเด็กสุดน่ารัก ลุ้นรับของรางวัลมากมาย กว่า 30 รางวัล นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อถึงช่วงวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อมอบความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ และผู้โดยสารมาโดยตลอด โดยวันเด็กแห่งชาติ 2566 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและยังคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสาร โดยการแจกไอศกรีมใน 13 สถานี บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว ทั้งสายนครวิถี(บางซื่อ-ตลิ่งชัน) สายธานีรัถยา(บางซื่อ-รังสิต) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด และยังให้ผู้โดยสารได้ร่วมสนุกด้วยการโพสต์รูปภาพวัยเด็กสุดน่ารัก ใต้โพสต์กิจกรรมที่ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงจัดขึ้น ซึ่งจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม […]

Spread the love

บทความ : 5 ขั้นตอนชวนรอดเมื่อหัวใจหยุดเต้น

Apisara

อาการหัวใจหยุดเต้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้า หรืออาจมีอาการเจ็บหน้าอกเฉพาะที่ หากคนในครอบครัว คนใกล้ตัว หรือพบคนหมดสติจากสภาวะหัวใจหยุดเต้น สิ่งที่ต้องทำโดยเร็วที่สุดคือการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า อาการหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยที่สุดคือเกิดจากโรคหัวใจ โดยเฉพาะอาการลิ่มเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดหัวใจตีบฉับพลัน จากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากขาดการรักษาอย่างทันท่วงทีจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้ หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง อาจเต้นช้าหรือเต้นเร็วผิดปกติ หรือทั้งเต้นช้าและเต้นเร็วสลับกัน อาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ และกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด สามารถพบได้ในคนที่มีอายุน้อย เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่าง ผนังหัวใจจะหนามากจนปิดกั้นการสูบฉีดเลือด ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง จนทำให้หัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ ส่วนใหญ่แล้วอาการหัวใจหยุดเต้นจะไม่มีสัญญาณเตือน แต่อาจจะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก ร้าวไปที่แขน หรือเจ็บบริเวณลิ้นปี่ โดยอาการจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงอย่างขึ้นบันได เดิน รวมถึงตกใจสุดขีด โดยจะเกิดร่วมกับอาการเหงื่อออก ใจสั่น หน้าซีดคล้ายจะเป็นลมหรือหมดสติ โดยถ้าเห็นคนจะเป็นลม แน่นหน้าอก เหงื่อแตก ล้มฟุบ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ควรรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ตั้งสติและสังเกตดูความปลอดภัย ผู้ให้การช่วยเหลือต้องตั้งสติ […]

Spread the love

FD Expo งานใหญ่ส่งท้ายปี! รวมพลังขับเคลื่อน”อารยสถาปัตย์-ไมซ์ ฟอร์ ออล-การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Apisara

FD Expo งานใหญ่ส่งท้ายปี !! รวมพลังขับเคลื่อน “อารยสถาปัตย์-ไมซ์ ฟอร์ ออล-การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” ณ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยรวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองไมซ์เพื่อคนทั้งมวล (MICE for All) ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ […]

Spread the love

บำรุงราษฎร์ เสริมแกร่ง ICU ชูศักยภาพทีมแพทย์&สหสาขาวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท &ไขสันหลัง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

Apisara

บำรุงราษฎร์ เสริมแกร่ง ICU ชูศักยภาพทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง (NCCU) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินด้านสมองและระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคทางระบบประสาทมีหลายร้อยประเภท ซึ่งหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิต และอันดับ 3 ของความพิการ โดยผลสำรวจในปี 2562 ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 101 ล้านคน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 12.2 ล้านคน และเสียชีวิต 6.5 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยในปี 2563 มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง อยู่ที่ 53 คนต่อประชากรแสนคน และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “เนื่องจากระบบประสาทเป็นระบบที่ซับซ้อน มีหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว […]

Spread the love