BANGKOK ANTI AGING CENTER (BAAC) ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย และความงาม คำตอบของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ

Spread the love

DAYBYDAYSTORY ห่วงใยสุขภาพของทุกคน จึงเสาะแสวงหาสิ่งดีๆ มาแนะนำคุณผู้อ่าน แล้วเราก็ได้พบกับสถานที่หนึ่ง ซึ่ง Amazing มากๆ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ หรือจะเรียกว่าเป็นการป้องกันและรับมือกับความเจ็บป่วย ด้วยแนวการแพทย์แบบเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือแนวการแพทย์เชิงป้องกัน มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม วิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยในอนาคตมากกว่าการรักษาตามอาการ

สถานที่นี้คือ BANGKOK ANTI-AGING CENTER (BAAC) ศูนย์การแพทย์ชะลอวัยและความงาม ซึ่งมีอยู่ 4 สาขาคือสาขาสุทธิสาร สาขาบางนา สาขาสยามสแควร์ และสาขาปทุมวัน สำหรับสาขาที่ DAYBYDAYSTORY ไปเป็นสาขาสุทธิสาร ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซ.ประมวลสุข ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง ห่างจาก MRT สุทธิสารเพียง 600 เมตรเท่านั้นค่ะ

คุณดำรงศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง Chief Executive Officer ของ Bangkok Anti-Aging Center (BAAC) ได้มาให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงความเป็นมา รวมถึงความพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ BAAC

BAAC เป็นศูนย์การแพทย์ที่เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่รออยู่ ป้องกัน และเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายในการรับมือกับโรคต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม วิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยในอนาคตควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายในระดับเซลล์

“การดูแลป้องกันย่อมให้ผลลัพท์ที่ดีกว่าการรักษา ในขณะที่การตรวจสุขภาพทั่วไปนั้น ให้ผลเพื่อวินิจฉัยการเจ็บป่วย หรือบ่งชี้ความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ การตรวจสุขภาพตามแนวการแพทย์เชิงป้องกันหรือเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้นให้ผลเพื่อคัดกรองและฟื้นฟูต้นเหตุของการเกิดโรค พฤติกรรมสุขภาพ สมดุลฮอร์โมน ความเสื่อมของร่างกาย ความเสื่อมของอวัยวะ และความเสื่อมในระดับเซลล์ เพื่อออกแบบการฟื้นฟูที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ลดความรุนแรงและความเสี่ยงในการเจ็บป่วย”

จึงเห็นได้ว่า การป้องกันการเกิดโรคย่อมดีกว่าการรักษาโรค ดังนั้นศาสตร์ชะลอวัย จึงเป็นคำตอบของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ

ปี 2020 ต้นปีก็เริ่มเกิดปัญหาทั้งในเมืองไทยและหลายประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยเองนั้นต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเริ่มตั้งแต่เรื่องของคุณภาพอากาศที่แย่เข้าขั้นวิกฤต จากค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานปกคลุมเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร และอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลายคนมีอาการไอ จาม จมูกแดง ผื่นคันขึ้นตามตัว และบางคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นอกจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แล้ว ยังมีเรื่องแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนจะแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ตามแนวทางการแพทย์ชะลอวัย จะมีการแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพเชิงรุกก่อน เพื่อตรวจดูการทำงานและความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน จากนั้นจึงวางแผนโปรแกรมการฟื้นฟูและปรับสมดุลให้กับระบบที่มีปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้โปรแกรมการฟื้นฟูจะเป็นรูปแบบเฉพาะรายบุคคลภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการตรวจครั้งแรกของศูนย์การแพทย์ BAAC คือโปรแกรม BAAC Check Up ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เป็นการตรวจวิเคราะห์ร่างกายทุกระบบอย่างละเอียดด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินภาวะสุขภาพของคุณได้อย่างครบถ้วน

ซึ่งโปรแกรม BAAC CHECK UP จะมีการตรวจรายการต่างๆ ดังนี้ 1.) Bio Body Scan เป็นการตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan เป็นการตรวจสแกนการทำงานของระดับเซลล์ในแต่ละอวัยวะ ทำให้ทราบว่าขณะนี้ระบบต่างๆ ทำงานปกติดีหรือไม่ และยังทราบถึงแนวโน้มของการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย สำหรับ Bio Body Scan นี้สามารถรายงานผลการตรวจได้ 8 ระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ / ระบบการย่อยอาหาร /ระบบประสาทอัตโนมัติ / ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ / ระบบสมอง / ระบบหัวใจและหลอดเลือด / ระบบฮอร์โมน และระบบการเผาผลาญ 2) Live Blood Analysis เป็นการตรวจวิเคราะห์ เป็นการนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดอยู่ ด้วยวิธีการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมถึงสารประกอบตกค้างในน้ำเลือด เช่น โลหะหนัก สารปรอท จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในน้ำเลือดได้ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมา 3.) Bone Density ตรวจประเมินความหนาแน่นของมวลกระดูก ว่าอยู่ในระดับไหน เพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อม 4.) Doctor Consultation เข้าพบและปรึกษาแพทย์ เพื่อฟังผลการตรวจทั้งหมด พูดคุยปรึกษาปัญหา ร่วมวางแผนการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการปฎิบัติตัว เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ BAAC ยังมีโปรแกรมสุขภาพที่สำคัญ ๆ อีกหลากหลายโปรแกรม อาทิ เช่น โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและการชะลอวัย (Anti Aging Program ) ,ล้างพิษและบำรุงฟื้นฟูตับ (Liver Detox) , การล้างลำไส้ใหญ่ด้วยระบบวารีบำบัด (Colon Hydrotherapy) , เซลล์บำบัด (Cell Therapy) , ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการกระตุ้นเซลล์(Placenta) , กระตุ้นระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Ozone Therapy) , ข้อเข่าเสื่อมซ่อมได้ ไม่ต่องผ่า (Knee No Surgery) ฯลฯ ไปจนถึงโปรแกรมความสวยความงามที่เป็นนวัตกรรมการรักษาและฟื้นฟูผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง

คุณดำรงศักดิ์ยังการันตีความน่าเชื่อถือของศูนย์การแพทย์ BAAC ในระดับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018-2019, International Innovation Award 2018( สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งเอเชีย ประจำปี 2018 ) และ National Award 2018 และอีกหลากหลายรางวัลอันทรงเกียรติที่ทางคุณดำรงศักดิ์และ BAAC ได้รับมาแล้ว

และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องห่วงใยสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทาง BAAC จึงได้จัดโปรแกรมเพิ่มภูมิต้านทานไวรัส (ภายใน 5 สัปดาห์) และชุดวิตามินเสริมภูมิ ต้านไวรัส ANTI VIRUS VITAMIN สำหรับรับประทานต่อเนื่อง 1 เดือนในราคาพิเศษอีกด้วย

BANGKOK ANTI-AGING CENTER (BAAC) ศูนย์การแพทย์ชะลอวัยและความงาม มี 4 สาขาคือ สาขาสุทธิสาร โทร. 022772893-4 สาขาบางนา โทร. 020075115-6 สาขาสยามสแควร์ โทร 020487032 สาขาปทุมวัน โทร. 022772893

เว๊ปไซด์ : http://www.bangkok-antiaging.com pagefacebook :http://www.facebook.com/BangkokAntiAgingCenter IG : http://BAAC_Center

REVIEW #bangkokantiagingcenter #BAAC

ขอขอบคุณ คุณดำรงศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง Chief Executive Officer ของ Bangkok Anti-Aging Center (BAAC) และขอบคุณภาพสวยๆ จากศูนย์การแพทย์ชะลอวัยและความงาม (BAAC) สาขาสุทธิสาร