Day: November 4, 2020

เปิดประสบการณ์ความสวยและความทรงจำ กับ “มายด์” จามิญช์ญา เตชะมนต์พัทธ์

ทุกวันนี้คนใส่ใจในศาสตร์ด้านสุขภาพ การชะลอวัย และความงามแบบองค์รวมกันอย่างแพร่หลาย  ทำให้ Memory Clinic & Wellness Center ขึ้นแท่นเบอร์ต้นในการเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของไทย ด้วยความศักยภาพ ความพร้อมสรรพของเครื่องมือ นวัตกรรม ประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้มาใช้รับการรักษา…