04/10/2023

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม(คนที่สองจากขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 29ปี เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัทย์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยเราพบว่าในปัจจุบันผลกระทบจากสุขภาพดวงตาเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษา การทำงาน  ทำให้เกิดภาวะไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขเหมือนคนปกติทั่วไป เพราะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของมนุษย์

โดยล่าสุด เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ได้ร่วมมือกับทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านสายตา ผู้ที่มีความเชี่ยวเฉพาะด้านการทำเลสิค หรือ การเลเซอร์แก้ไขปัญหาสายตาสั้นเอียง สานต่อ “โครงการเปิดโลกสดใส ให้ผู้มีจิตอาสาปี2566” เพื่อช่วยเหลือจิตอาสาที่มีปัญหาด้านสุขภาพดวงตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี

สำหรับ โครงการเปิดโลกสดใส ให้ผู้มีจิตอาสา ปี 2566 นี้ มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลจิตอาสาและขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการทำเลสิคดวงตาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

นางณัฐกัลย์ธิดา ชุมแวงวาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลชุมชนทำงานด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค อาสาสมัครในการช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “รู้สึกเหมือนได้เปิดโลกที่มีความสว่าง ได้ออกมาช่วยเหลือผู้ป่วยเวลาค่ำคืน สามารถมองเห็นเส้นเลือดของคนไข้ในเวลาที่เราใช้ต้องเข็มแทงและเดินยาอย่างระมัดระวัง เวลาที่คนไข้มาขอรับการรักษาช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเราไม่ต้องสวมแว่นอีกต่อไป”

นางสาวมุกดา  ปกป้อง  พยาบาล  จังหวัดกรุงเทพฯ อาสาสมัครดูแลรักษาผู้ป่วยนอกเวลาการทำงาน กล่าวว่า “รู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ จริงๆ กับการได้มองไปที่หน้าจอ มองเป็นภาพสี ทำให้อ่านค่าคลื่นหัวใจ ของตัวเลขที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีความสุข เห็นหน้าของผู้มารับการรักษา ได้ชัดซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะ”

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ขอส่งมอบกำลังใจให้กับคนดีของสังคมในการช่วยเหลือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ของเราสืบไป สามารถติดตามโครงการและกิจกรรมดีดีเพื่อสังคมได้ที่  www.ncgroup.co.th และ www.drpaolasik.com