เปิดตัว MV  “Unified Aerobic    Dance ได้เอด้า ชุณหวิชร             ร้องนำ ร่วมผู้พิการฯ

เปิดตัว MV “Unified Aerobic Dance ได้เอด้า ชุณหวิชร ร้องนำ ร่วมผู้พิการฯ

Spread the love

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการเปิดตัวมิวสิควิดีโอ Special Olympics Thailand “ Unified Aerobic Dance ” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ พร้อมแนะนำผู้แสดง คลิปวิดีโอ และทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยผู้ขับร้องเพลง

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคปิคแห่งประเทศไทย เปิดตัวมิวสิควิดีโอ Special Olympics Thailand “Unified Aerobic Dance” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขพลานามัย สร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันทางสังคม โดยนำเสนอกิจกรรมการเต้นแอร์โรบิคส์ในรูปแบบของยูนิฟายด์ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่มีความพิการและผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญามาออกกำลังกายร่วมกัน หวังเผยแพร่ให้ประชาชนได้พัฒนาสุขภาพ เกิดความสนุกเพลิดเพลิน และสร้างการยอมรับผู้พิการทางสติปัญญา

ดร.นริศ  ชัยสูตร  นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า “กิจกรรมยูนิฟายด์ ของสเปเชียลโอลิมปิค เป็นการเปิดเวทีให้ผู้ที่ไม่พิการได้เล่นกีฬาร่วมกับนักกีฬาที่พิการทางสติปัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ การยอมรับผู้พิการทางสติปัญญา อันจะนำไปสู่เป็นการสร้างความเสมอภาคทางสังคม 

สำหรับในปี 2563นี้ เนื่องด้วยนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆที่จะเกิดการรวมตัวของนักกีฬาพิเศษในปีนี้ ซึ่งการงดกิจกรรมนั้น ย่อมหมายถึงการจำกัดผลงานของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาที่จะออกสู่สายตาของสาธารณชน ในการนี้ สมาคมฯจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ระหว่างผู้ที่ไม่มีความพิการและผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญา พร้อมด้วยการรณรงค์ประชาชนทุกคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายใต้ภาวะโรคระบาดโควิด19ในปีนี้

โดยสมาคมฯเลือกกิจกรรมการเต้นแอร์โรบิคส์ในรูปแบบของยูนิฟายด์ เพื่อจัดทำวิดีโอสั้นในการสื่อสารเรื่องการอยู่ร่วมกัน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยรูปแบบวีดิโอเพลง ประกอบด้วยท่าเต้น ความยาวประมาณ 4.30 นาที เนื่องจากการเต้นแอร์โรบิคส์นั้น เป็นการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีที่ให้ความเพลิดเพลินและพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือพื้นที่มาก จึงเหมาะในการเผยแพร่ให้กับสำหรับประชาชนทั่วไป และ ผู้พิการทางสติปัญญา

นอกจากจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้ว ผลงานมิวสิควิดีโอนี้ นับเป็นชิ้นงานแรกของการเต้นแอร์โรบิคส์แบบยูนิฟายด์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคเลยทีเดียว ซึ่งในการจัดทำมิวสิควิดีโอนี้ สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ คุณเบนจามิน จุง ทัฟเนิล อดีตนักร้องนำวงซิลี่ฟูลส์ ผู้ประพันธ์เพลง และได้ศิลปินนักร้องวัยรุ่น น้องเอด้า ชุณหวิชร Special Olympics Thailand Youth Ambassador ผู้ขับร้องเพลง ร่วมกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ และ ที่ขาดไม่ได้คือ นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค จาก สถาบันแสงสว่างและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีหญิงบ้านราชาวดี  ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลิตมิวสิควิดีโอชิ้นนี้ ต้องขอขอบุคุณเป็นอย่างยิ่ง

คุณรัชนีวรรณ บูลกุล  ผู้อำนวยการสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า “การที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เล่นด้วยกัน หรือ ฝึกฝนด้วยกันแบบยูนิฟายด์นั้น จะสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเกิดความตระหนักว่า แม้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันทางสติปัญญาก็ตาม ทุกคนล้วนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน  โครงการกีฬายูนิฟายด์นั้น สร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค เนื่องจากได้พัฒนาทักษะ และความสามารถทุกด้านสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม นักกีฬาจำเป็นต้องฝึกฝนหนักขึ้น เรียนรู้การปรับตัวบ่อยขึ้น พัฒนาด้านการสื่อสาร เป็นผลให้ใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โครงการนี้แสดงถึงศักยภาพของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางสังคมของผู้พิการทางสติปัญญาต่อไป”

ทั้งนี้ สเปเชียลโอลิมปิค เป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เป็นสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 28,000  คนทั่วประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาปฐมวัย และ การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ เป็นต้น  นอกจากการเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการได้มีกิจกรรมกีฬาร่วมกันแล้ว สเปเชียลโอลิมปิคยังเปิดเวทีให้ผู้ที่ไม่พิการได้เล่นกีฬาร่วมกับนักกีฬาพิเศษ ในโครงการกีฬายูนิฟายด์ (Unified Sports) อีกด้วย

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (กกท) ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240  โทรศัพท์ : 02-1367650   โทรสาร : 02-1369267  Email  :  solympicsthai@gmail.com Facebook : Special Olympics Thailand          website :  http://www.specialolympicsthai.com      


Spread the love
Good Story We Share