เตรียมความพร้อม             เพื่อเปิด Spa นวดเพื่อสุขภาพ          ณ. โอเอซิส สปา

เตรียมความพร้อม เพื่อเปิด Spa นวดเพื่อสุขภาพ ณ. โอเอซิส สปา

Spread the love

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา และคุณเอิร์ธ สายสว่าง

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มา
ดำเนินการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ โอเอซิส สปา (สาขาสุขุมวิท 31 ) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อม •• เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อให้ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมั่นใจว่ามีความปลอดภัย จากการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


Spread the love
PR News