03/10/2023

วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ AIRPORT RAIL LINK (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์) รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แหล่งเรียนรู้ระบบราง ที่ให้บริการมาตรฐานสากล ตลอด 1 ทศวรรษการให้บริการ ว่ามีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการบริการอะไรบ้าง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการรถไฟฟ้าตรงต่อเวลา ครบ 9 ขบวน ในทุกๆวันเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ด้วยการให้บริการมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ISO 9000:2015 ที่ได้มาตรฐานในงานบริการ และงานซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ

นอกจากนี้เรามีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสถานี และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุง ที่พร้อมดูแลอยู่เบื้องหลัง ตลอดทุกวันไม่มีวันหยุด

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นรถไฟฟ้าหนึ่งเดียว ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิชาระบบขนส่งทางราง ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ วิชาความรู้ เพื่ออนาคตของชาติในระบบขนส่งทางรางของไทยต่อไป

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05:30 น ถึง 24:00 น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รถไฟฟ้าของคนไทย

Call Center :1690 ตลอด 24 ชั่วโมง