30/09/2023

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษ ” วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน “ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ททบ5 HD1 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ

ขอเชิญร่วมบริจาค ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-215-0781-5