18/06/2021

DAYBYDAYSTORY

https://www.daybydaystory.com

ผู้บริหารบ.เฟอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ปฯ เข้ามอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และถุงมือยางแก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.รังสิต

Spread the love

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณธีรภัทร์ มีเดช ประธานกรรมการ บริษัท เฟอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย คุณวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้ามอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัตฆนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในอาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต