02/06/2023
Spread the love

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร
ประกันโรคร้ายแรงเป็นการประกันที่จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงตามกลุ่มโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันโรคร้ายแรงจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเพื่อให้นำเงินไปใช้ในการรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่เวลาที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเงินก้อน ไม่ใช่การจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี

โรคร้าย หมายถึงอะไร
โรคร้ายหมายถึงกลุ่มของโรคที่มีอาการรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยโดยมีคุณภาพชีวิตลดลง เพื่อรักษาโรคร้ายแรงจะต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางและต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเฉพาะด้านที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน เป็นตัวอย่างเช่น กลุ่มโรคมะเร็ง โรคสมอง โรคหัวใจ และโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย

คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น

 • โรคมะเร็งทุกระยะ
 • ภาวะเลือดไหลจากไขกระดูก ที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้
 • ภาวะตับอ่อนที่มีเนื้อตายเฉียบพลัน
 • การใส่ตะแกงกรองลิ่มเลือด
 • การฟื้นฟูทางเดินน้ำดี
 • โรคลูพัส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรง , ปานกลาง
 • การปลูกถ่ายลำไส้เล็ก หรือ การปลูกถ่ายกระจกตา
 • โรคแรงดันปอดสูงแบบทุติยภูมิ
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลามระยะแรก
 • โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน
 • โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด่งกี่
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ชนิดรุนแรงน้อย
 • การสูญเสียการได้ยินบางส่วน
 • การผ่าตัดภาวะโพรง Cavmous อุดตัน
 • ภาวะการสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อโคนขาหนึ่งข้าง
 • อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • โรคระบบประสาทมัลลิเพิงสะเคลอโรสิสระยะแรก
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษา
 • การผ่าตัดเลือดคลั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • โรคหลอดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยขดลวดดามไว้

คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น

●โรคมะเร็งทุกระยะ
●ภาวะเลือดไหลจากไขกระดูก ที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้
●ภาวะตับอ่อนที่มีเนื้อตายเฉียบพลัน
●การใส่ตะแกงกรองลิ่มเลือด
●การฟื้นฟูทางเดินน้ำดี
●โรคลูพัส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรง, ปานกลาง
●การปลูกถ่ายลำไส้เล็ก หรือ การปลูกถ่ายกระจกตา
●โรคแรงดันปอดสูงแบบทุติยภูมิ
●โรคหนังแข็งชนิดลุกลามระยะแรก
●โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน
●โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด่งกี่
●แผลไหม้ฉกรรจ์ชนิดรุนแรงน้อย
●การสูญเสียการได้ยินบางส่วน
●การผ่าตัดภาวะโพรง Cavmous อุดตัน
●ภาวะการสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อโคนขาหนึ่งข้าง
●อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
●โรคระบบประสาทมัลลิเพิงสะเคลอโรสิสระยะแรก
●โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษา
●การผ่าตัดเลือดคลั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง
●โรคหลอดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยขดลวดดามไว้

คุ้มครองโรคร้ายแรงรุนแรง

●โรคความบกพร่องในการทำงานของต่อไตเรื้อรัง
●ไตวายเรื้อรัง
●ตับวาย
●ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับมาเป็นซ้ำเรื้อรัง
●โรคไวรัสตับอักเสบลูปูสจากรั่มเต็มมิคลูปูส
●การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือการปลกถ่ายไขกระดูก
●โรคถุงน้ำดีในไต
●โรคแรงดันในหลอดเลือดสูง
●โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
●โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรังขั้นรุนแรง
●การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ไม่ทราบสาเหตุ
●โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
●โรคสมองเสื่อม
●ภาวะโคม่า
●ภาวะลิ้นหัวใจติดเชื้อ
●โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสมจากเชื้อแบคทีเรีย
●โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
●การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
●โรคหลอดเลือดสมองแตก
●โรคเท้าช้าง
●อีโบล่า
●การสูญเสียการได้ยิน
●แผลไหม้ฉกรรจ์
●โรคเนื้อเยื่อผังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย

ควรทำประกันโรคร้ายแรงหรือไม่
ประกันโรคร้ายแรงเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกจากประกันสุขภาพและประกันชีวิต การทำประกันสุขภาพจะครอบคลุมแค่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเท่านั้น แต่ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง ถ้าต้องการลดความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาลก็ควรทำประกันโรคร้ายแรง เพราะจ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่หลักพันต่อปี แต่ความคุ้มครองเมื่อเกิดโรคร้ายแรงขึ้นคุณจะได้รับเป็นล้าน ทำให้คุณมีเงินก้อนไปรักษาตัวโดยไม่กระทบกับเงินออมสะสมในชีวิตของคุณและครอบครัว

ใครบ้างควรทำประกันโรคร้ายแรง
1.ผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว
2.ผู้ใหญ่วัยทำงานหาเงิน
3.บุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

มีความคุ้มครองอยู่แล้ว สามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงเพิ่มได้หรือไม่
การทำประกันโรคร้ายแรงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงได้อย่างมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงจากบริษัทอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เพื่อกระจายความเสี่ยง การทำประกันโรคร้ายแรงจะช่วยให้คุณมีเงินก้อนมาใช้ในการรักษาตัว และใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและผู้ที่คุณรักในชีวิตประจำวันของคุณ

ถ้าใครยังมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://meprakan.com/


Spread the love