03/10/2023

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง โดย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย -รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและการเงิน (คนที่ 2 จากขวา) และ คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร (คนที่ 1 จากขวา) มอบเงินจากการจัดกิจกรรมโครงการ “ทุกเวลาคือการให้” ซึ่งมาจากการร่วมบริจาคของผู้ใช้ทาง ที่ใช้บริการทางยกระดับดอนเมือง ( ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564 )จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ