10/08/2020

“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”มอบเครื่องช่วยหายใจแก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Spread the love

“ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นผู้แทนนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2516 มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 4 เครื่องและชุด PPE จำนวน 1,430,000บาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล รศ.ดร.พฤหัส ต่ออุดม เป็นผู้รับมอบ.”

Facebook Comments